I takt med att Uppsala utvecklas växer nya naturliga stråk fram i staden. Ett av dessa är norra Kvarngärdet som nu börjar ta form på riktigt. Ett svårslaget läge för dig som vill bo stadsnära, men ändå grönt och med många valmöjligheter.

Mitt emellan – välj riktning själv

Norra Kvargärdet ligger knappt 1,5 km nordost om själva stadskärnan med närhet till shopping, caféer, restauranger, nöjen, Resecentrum med mera. 2 km åt andra hållet har du Gränby och nya Gränbystaden med dess breda utbud av affärer, service och nöjen. Du väljer själv riktning – City eller Gränby. Eller något helt annat.

Träna, cykla, plugga

I närheten ligger Gränby Sportfält – det ledande fritidsområdet i Uppland med 7 arenor för idrott och event, fotbollsplaner, aktivitetsarenan Turbo, 4H-gård samt den vackra naturen bevarad i Gränby Park. Om du inte nöjer dig med detta finns även Röbos populära löparstråk. Dra ut på stegen och ta in grönskan och de öppna vidderna.
De stora grönområdena, sporthallar, gym, cykelvägar, skolor och förskolor förstärker platsens attraktiva läge. Du behöver inte kompromissa kring något.

Tät kollektivtrafik och att du med bil även når större trafikleder på bara några minuter är ytterligare en bonus i sammanhanget.

Kommunikationer

Råbyvägen är ett stomlinjestråk för kollektivtrafiken. Stomlinjerna har hög kapacitet, är snabba och har hög turtäthet. Den varierar mellan endast 5 och 10 minuter. På Råbyvägen planeras ett nytt hållplatsläge vilket get området alldeles utmärkta kommunikationer. Du kommer enkelt via resecentrum även vidare till andra delar av staden och länet, till Stockholm med pendel eller fjärrtåg. Arlanda når du snabbt med såväl buss som pendel och expresståg.